Dokumentationens räddare

I större projekt som levereras till kund så finns nästan alltid ett behov av att leverera användardokumentation. Lite beroende på projektets storlek och förutsättningar blir denna »

Long time, no post

Tanken i somras när jag satte upp den här platsen var att ha en plattform där jag kunde posta tankar/lösningar/annat man stöter på i »